Αναστολή επιδότησης

Όταν ο άνεργος αναλαμβάνει οποιαδήποτε εξαρτημένη ή αυτοτελή εργασία. Προκειμένου για ανέργους που αναλαμβάνουν σποραδική απασχόληση δικαιούνται να εργαστούν έως 3 μέρες τη βδομάδα, έως 12 το μήνα, αφαιρώντας όμως τις μέρες που πραγματικά απασχολήθηκαν, από το πόσο της επιδότησης τους.
1. εργασία για μικρό χρονικό διάστημα (2-3 μέρες), συνεχίζεται η επιδότηση και αφαιρούνται μόνο οι μέρες που πραγματικά απασχολήθηκαν. Τα ίδια ισχύουν για όσους απασχολήθηκαν σε αντικατάσταση μισθωτών που έχουν ανάπαυση (ρεπό)
2. δεν είναι διαθέσιμος προς απασχόληση στην αγορά εργασίας από οποιαδήποτε αιτία
3. ο άνεργος καταστεί ανίκανος για εργασία συνέπεια ασθένειας που διαρκεί πάνω από 5 μέρες. Όταν η ανικανότητα είναι πάνω από 5 μέρες συνεχίζει να παίρνει επίδομα ανεργίας, δεν δικαιούται όμως το επίδομα ασθενείας. Επίσης για γυναίκα που είναι επίτοκος ή σε λοχεία, για το διάστημα των 52 ημερών πριν από τον τοκετό και των 53 μετά των τοκετό, κατά το οποίο δικαιούται να απέχει από την εργασία της, αναστέλλεται το επίδομα ανεργίας, γιατί δεν είναι διαθέσιμη για εργασία.
4. στράτευση, φυλάκιση ή διοικητική κράτηση
5. προσληφθεί κανονικά, πρέπει να διακόψει το ταμείο ανεργίας έχοντας: την πρόσληψη του φωτοτυπία, βεβαίωση αναστολής από το γραφείο εργασίας του ΟΑΕΔ, την εγκριτική απόφαση πληρωμής
6.βγεί από την Ελλάδα και αφού επιστρέψει πρέπει να διακόψει το ταμείο ανεργίας έχοντας: βεβαίωση αναστολής από το γραφείο εργασίας του ΟΑΕΔ, την εγκριτική απόφαση πληρωμής, φωτοτυπία της σελίδας του διαβατηρίου με την σφραγίδα εξόδου και την σφραγίδα εισόδου στην Ελλάδα για την εγγραφή ξανά στο ταμείο ανεργίας
Οι ανωτέρω ενέργειες (5 και 6) πρέπει να γίνουν εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την πρόσληψη ή την αναχώρηση στο εξωτερικό