Διάφορα ειδικά βοηθήματα

1.EΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Προϋποθέσεις:

1. να μην ανήκει ο άνεργος στα εποχικά επαγγέλματα*

2. η κάρτα ανεργίας ισχύει για 1 μήνα μετά τη λήξη της επιδότησης εφόσον παραμείνει άνεργος. Απαραίτητη η θεώρηση της στο 5ήμερο πριν ή μετά τη λήξη της

3. συνολικό οικογενειακό επίδομα μέχρι 9977.99

Δικαιολογητικά:

1. πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, φορολογική δήλωση Ε1 και φωτοτυπία.

2. Φωτοτυπία ανανεωμένης κάρτας ανεργίας 2 όψεων

*εκτός των επαγγελμάτων που έχουν το δικό τους αυτόνομο βοήθημα κάθε Οκτώβριο (πχ : είναι οικοδόμοι και επισιτιστικά και τουριστικά. To δικαιούνται όμως πχ οι εποχικοί εκπαιδευτικοί των φροντιστηρίων που δεν έχουν δικό τους βοήθημα.

Σημείωση δικιά μας: σε ότι αφορά την φημολογούμενη κατάργηση των ειδικών εποχικών βοηθημάτων που έντεχνα καλλιεργεί η κυβέρνηση μέσω των ΜΜΕ, την περίοδο που στήθηκε αυτός εδώ ο οδηγός τον Δεκέμβρη του 2012 καμιά αλλαγή δεν υπήρξε. Μια κατάργηση των βοηθημάτων αυτών πιθανόν να φέρει νέες αλλαγές

Προσοχή: το ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη του ταμείου ανεργίας, το διεκδικεί κάποιος από 1 μήνα έως 3 μήνες μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης. Αυτό παίζει ρόλο στους ανέργους  που η ταμειακή επιδότηση λήγει τον Φλεβάρη ή Μάρτη, αν με το εκκαθαριστικό της προηγούμενης χρονιάς ξεπερνούν τα 9977.99 ευρώ, έχουν το χρόνο να υποβάλλουν τη φορολογική δήλωση της νέας χρονιάς που συνήθως είναι χαμηλότερο το εισόδημα.

2. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Ειδικό βοήθημα τρίμηνης παραμονής, δικαιούνται οι ασφαλισμένοι, εφόσον δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης και παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες. Στην περίπτωση που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την καταβολή του βοηθήματος περισσότερες από μια φορά στο ίδιο ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των εξήντα ημερομισθίων που απαιτείται μόνο για την πρώτη καταβολή του βοηθήματος.

Προϋποθέσεις:

1. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή του βοηθήματος

2. πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας, φορολογική δήλωση Ε1 μέχρι 9977.99

3. 60 ένσημα στο προηγούμενο έτος από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή του επιδόματος.

Προσοχή: από την ημερομηνία της αίτησης η προθεσμία για την είσπραξη του βοηθήματος είναι 60 μέρες

Σημείωση: εκτός των επαγγελμάτων που έχουν το δικό τους αυτόνομο βοήθημα κάθε Οκτώβριο (πχ: είναι οικοδόμοι και επισιτιστικά και τουριστικά. To δικαιούνται όμως π.χ. οι εποχικοί εκπαιδευτικοί των φροντιστηρίων που δεν έχουν δικό τους βοήθημα)

Το τεκμήριο στο εκκαθαριστικό της εφορίας, προσμετράτε και στις περιπτώσεις του ειδικού βοηθήματος μετά τη λήξη του ταμείου ανεργίας καθώς και του τρίμηνου βοηθήματος, στις περιπτώσεις δηλαδή που απαιτείται εισόδημα κάτω του 9977.99 ευρώ. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση του ειδικού βοηθήματος μετά τη λήξη του ταμείου ανεργίας. Επίσης προσμετρούνται  τα πάντα στο εκκαθαριστικό δηλαδή και τυχόν τεκμήριο για ιδιοκτησία σπιτιού ή αυτοκίνητου που δεν είναι πραγματικό εισόδημα. π.χ. κάποιος έχει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 9000 επειδή μπορεί να δουλεύει ο/η σύζυγος. Αν η εφορία του βγάζει και τεκμήριο λόγω ιδιοκατοίκησης 4000 (που δεν είναι εισόδημα) το σύνολο είναι 13000, επομένως δεν είναι δικαιούχος. Προσμετρώντας τα εισοδήματα του πίνακα Γ1 του εκκαθαριστικού πλην του επιδόματος ανεργίας. πχ η αποζημίωση από την απόλυση προσμετράτε.

3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΝΕΟΥΣ/ΝΕΕΣ 20-29 ετών

Καταβάλλεται στους νέους και νέες ηλικίας από 20 – 29 ετών, εφ’ όσον είναι άνεργοι και παραμείνουν γραμμένοι στα μητρώα ανέργων για ένα χρόνο. Το επίδομα καταβάλλεται για πέντε μήνες.

Προϋποθέσεις: Η προθεσμία είναι τρίμηνη από την συμπλήρωση του 20ου έτους της ηλικίας ή την απόκτηση πτυχίου ή την απόλυση απ’ τον στρατό.

Δικαιολογητικά:

1. Αστυνομική ταυτότητα.

2. Βεβαίωση σχολής (απόκτηση πτυχίου ή διακοπή σπουδών με γνωστοποίηση της ακριβούς ημερομηνίας)

3. Απολυτήριο στρατού (για όσους απολύθηκαν από τον Στρατό ή βεβαίωση στρατιωτικής αρχής ότι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

4. ΑΜ Ι.Κ.Α. για τον έλεγχο της απασχόλησης, από 0 μέχρι 79 ημέρες πριν την αρχική εγγραφή.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

4. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

με πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.αρ.πρωτ.: 44137/613/18.12.2013) αλλάζουν οι μέχρι τώρα προυποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας αποκλείωντας εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους.