Κάρτα ανεργίας για μετανάστες εργάτες

Μπορεί να εκδοθεί κάρτα  ανεργίας  σε μετανάστες εργάτες με άδεια διαμονής:

Α: Άδειες διαμονής που παρέχουν άμεσα πρόσβαση στην αγορά εργασίας:

Άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας, δεκαετούς διάρκειας, επί μακρόν διαμένοντος

Άδεια διαμονής Μέλους οικογένειας πολίτη Ε.Ε.

Άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη

Δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη Ε.Ε.

Δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας έλληνα

Άδεια διαμονής γονέα ανήλικου ημεδαπού

Μέλους οικογένειας επαναπατρισθέντος, η παλιννοστούντος ομογενούς

Β: Άδειες διαμονής που παρέχουν άμεσα πρόσβαση σε εξαρτημένη εργασία η παροχή υπηρεσιών η έργου.

Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους.

Αυτοτελής άδεια διαμονής

Άδειες διαμονής άρθρου 91 παρ. 11,6,12 του νομ.3386/2005 και άρθρου 18 παρ.4 του ν.3536/2007

Γ: Άδεια διαμονής που παρέχει πρόσβαση μόνο σε εξαρτημένη εργασία.

Δ: Άδεια διαμονής που παρέχει πρόσβαση μόνο στην παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών η έργου.

Ε: Άδειες διαμονής που παρέχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας μόνο για το σκοπό που αναγράφετε στην άδεια διαμονής τους.

ΣΤ: Άδειες διαμονής  που παρέχουν δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

Ζ: Άδειες διαμονής που παρέχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας μόνο εφόσον εκδοθεί απόφαση έγκρισης.

Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση.

Άδεια διαμονής για σπουδές.

2. Ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής και δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Σε όσους έχουν διαβατήριο, η άδεια διαμονής τους είναι ταυτόχρονα και δηλωτική της άδειας εργασίας τους. Αντίθετα σε όσους έχουν ροζ κάρτα (αιτούντος άσυλο) η άδεια εργασίας είναι ξεχωριστό έγγραφο. Στους αιτούντες άσυλο και τα δυο έγγραφα έχουν συνήθως 6μηνη διάρκεια.