ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

Μέσα στην περίοδο της κρίσης η φύση της ανεργίας έχει αλλάξει ριζικά. Δεν πρόκειται για ένα προσωρινό διάλειμμα μεταξύ δύο δουλειών, μια κακοτυχία ή το αποτέλεσμα της τεμπελιάς των νέων ανθρώπων. Τα χαρακτηριστικά που έχει πάρει, ο τεράστιος αριθμός των ανέργων που όλο και μεγαλώνει και η μεγάλη χρονική διάρκεια που είναι κάποια/ος άνεργη/ος, μας επιτρέπουν να πούμε πως αν τα τελευταία 30 χρόνια η νόρμα ήταν η σταθερή 8ωρη/5ήμερη εργασία και οι άνεργοι/ες μια παράπλευρη απώλεια, σήμερα τα πράγματα έχουν αντιστραφεί.

Ανεργία και εργασία γίνονται ένα συνεχές, με την περίοδο της ανεργίας να αποκτά όλο και πιο μόνιμα χαρακτηριστικά και να διανθίζεται με ευκαιριακές, κακοπληρωμένες, ανασφάλιστες δουλειές.

Το κομμάτι της εγχώριας εργατικής τάξης που πρώτα και περισσότερο από όλους έχει υποστεί όλα τα παραπάνω,(με τη συνοδεία πάντα της κρατικής και παρακρατικής καταστολής) φυσικά είναι οι μετανάστες/τριες.

H αναπόληση της προηγούμενης κατάστασης και προσκόλληση στα αντίστοιχα αιτήματα (5μερο/8ωρο, 1400 για όλο το λαό) δεν μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός ριζοσπαστικού κινήματος που να απαντάει στα σημερινά ζητήματα που μας θέτει η ανεργία και η επισφάλεια.

Παραπέρα, δεν αντιλαμβανόμαστε το να δουλεύουμε μέχρι να πεθάνουμε σαν κάποια ιδανική κατάσταση, αλλά ούτε και τύχη να δουλεύουμε 4ωρα και 6ωρα για 300 και 500 ευρώ. Ανταγωνιστικά λοιπόν σε αναχρονισμούς αλλά και τα προσωπικά αδιέξοδα και την αυτομαστίγωσή μας, θέλουμε να προτείνουμε την αποσύνδεση της αξίας των ζωών μας από την αξία της παραγωγικότητάς μας.

Γι αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η ανάπτυξη της αλληλεγγύης των ανέργων /επισφαλών ενάντια στην κοινωνική απομόνωση και την αποξένωση. Για την οργάνωση ενός πολύμορφου κινήματος ανέργων ως αναπόσπαστου τμήματος του κινήματος της εργατικής τάξης, τόσο στις γειτονιές όσο και στα εργατικά σωματεία (όπου αυτό είναι δυνατό), με σχέσεις ισοτιμίας στις διαδικασίες, χωρίς τη διαμεσολάβηση γραφειοκρατικών μηχανισμών και «φωτεινών» καθοδηγητών πάσης φύσεως. Ενάντια δηλαδή στον εργατοπατερικό συνδικαλισμό όπως αυτός και αν εκφράζεται και σε κάθε μορφή τυπικής ή άτυπης ιεραρχίας.

Όλοι οι συνάδελφοι, είτε δραστηριοποιούμαστε στις λαϊκές συνελεύσεις  είτε στο συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να οργανωθούμε από κοινού και ισότιμα, στηρίζοντας  τους εργατικούς αγώνες γενικότερα και τις κατά τόπους εργασιακές παρεμβάσεις συναδέλφων από άλλα εργατικά σχήματα-σωματεία.

Τα επίπεδα της παρέμβασης πρέπει να καλύπτουν ζητήματα καθημερινότητας και επιβίωσης, με όρους υλικής πραγματικότητας, με συστηματική, επίμονη και μεθοδική δουλειά, χτίζοντας σχέσεις μεταξύ  των ανέργων και σε δράσεις με φυσιογνωμία ενίσχυσης του κοινωνικού ιστού, δημιουργώντας σφαίρες πέρα από τον καπιταλιστικά ελεγχόμενο κύκλο αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης, όπως συλλογικές κουζίνες, κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, δίκτυα αλληλοβοήθειας κλπ.

Τα προβλήματα που έχουμε σαν άνεργοι-ες/επισφαλείς συνδέονται με τα προβλήματα των υπόλοιπων κοινωνικών ομάδων που πλήττονται, και κοινή ρίζα αυτών των  προβλημάτων είναι οι κυρίαρχες καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις. Κοινωνικές σχέσεις που γεννούν αδικία και καταπίεση τόσο τώρα, όσο και πριν τη κρίση. Για αυτό ο αγώνας μας πρέπει να στοχεύει και στην ανατροπή των σχέσεων αυτών.

Λειτουργία σχήματος

 • Στο σχήμα συμμετέχουν όλοι οι άνεργοι, ανεξάρτητα αν έχουν κάρτα ανεργίας ή όχι και όσοι εργάζονται σε καθεστώς επισφαλούς εργασίας,  το οποίο ορίζεται από την περιοδική εναλλαγή των ρόλων εργαζόμενου-άνεργου. Δηλαδή, όσοι δουλεύουν μαύρα και ανασφάλιστα, με περιστασιακά μεροκάματα, ωρομίσθιο, με εποχιακές συμβάσεις και ανεξάρτητα από θρήσκευμα, εθνικότητα , ιθαγένεια , πολιτικές πεποιθήσεις, με εξαίρεση όσους έχουν φασιστικές και σεξιστικές απόψεις.
 • Η συνέλευση αποτελεί το αποφασιστικό και εκτελεστικό όργανο του σχήματος και φέρει εξ ολοκλήρου την πολιτική ευθύνη για τις δράσεις του. Καλείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανά 2 εβδομάδες, εκτός αν κριθεί διαφορετικά λόγω εκτάκτων θεμάτων. Για τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των συνελεύσεων συγκροτείται ομάδα εργασίας. Επιθυμούμε σχέσεις πολιτικής εμπιστοσύνης και δέσμευση τήρησης των αποφάσεων της συνέλευσης από όλες/ους όσες/ους συμμετέχουν. Παρεμβάσεις ομάδων εργασίας ή και μεμονωμένων συναδέλφων σε τοπικές συνελεύσεις ή εργατικούς αγώνες εξ ονόματος της συνέλευσης, θα παρουσιάζονται με τη μορφή απολογισμού/ενημέρωσης στην επόμενη τακτική συνέλευση του σχήματος.
 • Οι αποφάσεις προσπαθούμε να λαμβάνονται με τη μέγιστη δυνατή συμφωνία, κάνοντας 1-2 κύκλους συζητήσεων για το εκάστοτε θέμα. Τη μέγιστη δυνατή συμφωνία την αντιλαμβανόμαστε ως μια προσπάθεια δημιουργικής σύνθεσης και όχι ως εργαλείο για να διατηρούνται οι εσωτερικές ισορροπίες στο σχήμα, σκεπάζοντας τις όποιες διαφωνίες που ενδεχομένως μπορούν να προκύψουν. Σε περίπτωση διαφωνίας για κάποιο σοβαρό ζήτημα, η συζήτηση  πηγαίνει για την επόμενη συνέλευση, αλλά όχι  πέρα από αυτή, ώστε να μην ακυρώνεται η επιθυμία για εντατικότητα στην πράξη. Οι αποφάσεις θα παίρνονται τελικώς με απλή  πλειοψηφία. Οι συνάδελφοι που διαφωνούν προφανώς και θα γίνονται σεβαστοί και μπορούν να αναλάβουν ό,τι πρωτοβουλίες θέλουν, αρκεί να μην χρησιμοποιούν το όνομα ή μέρος του ονόματος σε κάποιο συνθετικό που παραπέμπει στο σχήμα.  Προς τα έξω, θα επιζητείται  αποδοχή της πλειοψηφούσας απόφασης, ώστε να μην υποβαθμίζεται η εκτελεστική ικανότητα του σχήματος.
 • Η συμμετοχή κάθε συναδέλφου, συναδέλφισσας στο σχήμα συνοδεύεται και από αντίστοιχες υποχρεώσεις. Πρέπει να συμμετέχει στη ζωή του σχήματος κατά το μέτρο του δυνατού και να αναλαμβάνει μερίδιο ευθύνης για τις δραστηριότητές του. Όλοι συμμετέχουν ισότιμα τόσο στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του σχήματος όσο και στις δράσεις, για να αποφευχθούν δυο ή παραπάνω ταχύτητες στο σχήμα. Η λογική, άλλοι δουλεύουν και άλλοι «καθοδηγούν» χωρίς να δουλεύουν μας είναι ξένη και απορριπτέα.
 • Δεν υπάρχει τακτική συνδρομή αλλά ενίσχυση με τη μορφή της ελεύθερης συνεισφοράς για τις τρέχουσες ανάγκες

Απαιτούμε :

 • Επίδομα ανεργίας για όλους χωρίς προϋποθέσεις που να καλύπτει τις ανάγκες μας για όλο το χρονικό διάστημα της ανεργίας. Το χρονικό διάστημα της ανεργίας να υπολογίζεται στα συντάξιμα χρόνια.
 • Πλήρη δωρεάν ιατρικοφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους ανέργους και επισφαλείς εργαζόμενους. Ανανέωση των βιβλιαρίων υγείας χωρίς όρους και προϋποθέσεις 
 • Εγγραφή στον ΟΑΕΔ όλων των ελεύθερων επαγγελματιών που βρέθηκαν στην ανεργία, των εργαζόμενων με «μπλοκάκι» και των μεταναστών εργατών και χορήγηση επιδόματος ανεργίας
 • Απαλλαγή από δημοτικά τέλη, λογαριασμούς ΔΕΚΟ, έμμεση και άμεση φορολογία, παύση πληρωμών ενοικίου. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης
 • Ελεύθερη  πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς 
 • Διαγραφή του δημόσιου χρέους και των χρεών των ανέργων, εργαζομένων, συνταξιούχων

Παλεύουμε για :

 • Κατάργηση όλων των αντεργατικών μνημονίων και νόμων που απελευθερώνουν τις απολύσεις, καταργούν τις συλλογικές συμβάσεις, μειώνουν τους μισθούς, ελαστικοποιούν τις εργασιακές σχέσεις. Λιγότερη δουλειά, δουλειά για όλους, όλες με αξιοπρεπείς συνθήκες και κοινωνικό μισθό που να καλύπτει τις ανάγκες μας.
 • Απαλλοτρίωση της εκκλησιαστικής, μοναστηριακής περιουσίας, των μεγάλων περιουσιών και του τραπεζικού κεφαλαίου
 • Κατάργηση των στρατιωτικών δαπανών και των δαπανών για την καταστολή
 • Ενάντια στις απολύσεις και την κρίση τους,  καταλήψεις των χώρων εργασίας και επαναλειτουργία τους κάτω από τον έλεγχο και τη διαχείριση των εργαζομένων, με γνώμονα τις κοινωνικές ανάγκες και όχι το κέρδος

 Άνεργοι-Άνεργες από τις γειτονιές της Αθήνας

anergoi_geitonies@espiv.net

https://anergoigeitonion.espivblogs.net

Μία απάντηση στο “ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ”

 1. Καλό, μεσημέρι και ένα μεγάλο μπράβο για την προσπαθεια σας κ την βοήθεια που μας δίνετε. Θα ήθελα να μου πείτε -‘ αν γνωρίζετε- αν οι άνεργοι (εγώ ειμαι απο 24/10/10) απαλλάσοντα απο το χαράτσι.Δεν εχω πληρώσει του 2011 κ φυσικά ούτε του 2012. Ευχαριστώ και πάλι συγχαρητηρια.

Τα σχόλια είναι κλειστά.